தமிழ் ஊடகங்களில் கருத்தியல், மொழிப்பாவனை செல்நெறி உரையாடல்

ekuruvi-aiya8-X3

u86-sAtt

சிந்தனைக்கூடம் – யாழ்பாணம் எனும் ஆய்வு அபிவிருத்திக்கான நிறுவனம் 03-04-2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை பி.ப.3.30 மணிக்கு ‘தமிழ் ஊடகங்களில் கருத்தியலும் மொழிப்பாவனையும் செல் நெறியும்” எனும் தலைப்பில் உரையாடல் நிகழ்வொன்றை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

12946952_1747063072197853_1319651489_o

Share This Post

Post Comment