சுனாமிப் பேரலை காவு கொண்ட மக்களுக்கு, வடமராட்சி கிழக்கில் அஞசலி

Facebook Cover V02

சுனாமி பேரலை அனர்த்தத்தின் 12 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் உடுத்துறை சுனாமி நினைவாலயத்தில் இன்று இடம்பெற்றது.

ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்த தமது உறவுகள் நினைவாக சுடர் ஏற்றி அஞ்சலி செய்தனர்

97713161JAFF-2 97714311JAFF-2 977143161JAFF-

977143161JAF-2

97714361JAFF-2

Share This Post

Post Comment