வடக்கு ஆளுனராக மீண்டும் ரெஜினோல்ட் குரே

ekuruvi-aiya8-X3

Reginaldமத்திய மாகாண ஆளுனராக நேற்று  நியமிக்கப்பட்ட ரெஜினோல்ட் குரேயை இன்று வட மாகாண ஆளுனராக ஜனாதிபதி நியமித்துள்ளார்.

Share This Post

Post Comment