புதியவெளிச்சம் வழங்கும் ” அடுத்தது என்ன ?

ekuruvi-aiya8-X3

புதியவெளிச்சம் வழங்கும் ” இனி என்ன ?
எம் தேச சமூக , கல்வி ,பொருளாதாரத்தில் உள்ள உளவியல் பிரச்சனைகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் , எம் தேசத்தில் ஆர்வமிக்கவர்கள் மட்டும் பங்குகொள்ளவும் .நவஜீவன் அனந்தராஜ் 416 272 8543wegb

Share This Post

Post Comment