தமிழ் மக்கள் பேரவையால் ஐநாவுக்கு மனுவொன்று அனுப்பிவைப்பு!

Facebook Cover V02

தமிழ் மக்கள் பேரவை மற்றும் சிவில் அமைப்புக்கள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் இணைந்து ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவைக்கு மனுவொன்று அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாவது,

Joint-Appeal-UNHRC-34-Statement-Tamil_Page_1-768x1086 Joint-Appeal-UNHRC-34-Statement-Tamil_Page_2-768x1086 Joint-Appeal-UNHRC-34-Statement-Tamil_Page_3-768x1086 Joint-Appeal-UNHRC-34-Statement-Tamil_Page_4-768x1086

Share This Post

Post Comment