நுவரெலியாவில் ஆடை அலங்கார போட்டி ‘

Facebook Cover V02

நுவரெலியா குதிரை பந்தய திடல் ரோயல் குறூப் கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் ருமேனா ஓசி மற்றும் ஷாரணி சூரியாகே ஆகியோரின் ஆடை வடியமைப்பில் ஆடை அலங்கார போட்டி நடைபெற்றது. இதில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பெண்கள் கலந்துக் கொண்டார்கள்

IMG_0191-450x165 IMG_0122-450x379 IMG_0134-450x381 IMG_0135-450x301 IMG_0139-450x374 IMG_0171-450x374 IMG_0175-450x388 IMG_0178-1-450x174 IMG_0178-450x404

Share This Post

Post Comment