நுவரெலியாவில் ஆடை அலங்கார போட்டி ‘

ekuruvi-aiya8-X3

நுவரெலியா குதிரை பந்தய திடல் ரோயல் குறூப் கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் ருமேனா ஓசி மற்றும் ஷாரணி சூரியாகே ஆகியோரின் ஆடை வடியமைப்பில் ஆடை அலங்கார போட்டி நடைபெற்றது. இதில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பெண்கள் கலந்துக் கொண்டார்கள்

IMG_0191-450x165 IMG_0122-450x379 IMG_0134-450x381 IMG_0135-450x301 IMG_0139-450x374 IMG_0171-450x374 IMG_0175-450x388 IMG_0178-1-450x174 IMG_0178-450x404

Share This Post

Post Comment