வியட்நாமை சென்றடைந்தது HMCS வான்கூவர்

Thermo-Care-Heating

HMSகனேடிய கடற்படைக் கப்பலான HMCS வான்கூவர் நல்லெண்ண விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு, வியட்நாம் நாட்டின் ஹோ-சி-மின் நகரை ஒக்டோபர் மாதம் 18 ஆம் திகதி சென்றடைந்தது.

கனேடிய கடற்படைக்கும், ஆசிய-பசிபிக் பிராந்திய நாடுகளின் கடற்படைக்கும் இடையே உறவுகளைப் பலப்படுத்துவதற்காகவும், அப்பிராந்தியத்தில் அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் இவ்விஜயம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

போர்க்கப்பல், வியட்நாமைச் சென்றடைய முன்னர், ஒக்டோபர் 11 ஆம் திகதி அன்று சிங்கப்பூரிற்கும் விஜயமொன்றை மேற்கொண்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ideal-image

Share This Post

Post Comment