ஐ.நாவே அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையில் தலையிடு – யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மகஜர்

Thermo-Care-Heating

univ-of-jaffna-450x301சிறைகளில் நீண்டகாலமாக தவிக்கும் தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனிதவுரிமை பேரவை தலையிட வேண்டும் எனக் கோரி யாழ். பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஐ.நா.மனிதவுரிமை பேரவையின் ஆணையாளருக்கு மகஜர் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளது.

தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுதலை விடயத்தில் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இலங்கை அரசு மௌனமாக இருந்து வரும் நிலையிலே சர்வதேசத்திடம் இந்தக் கோரிக்கையை முன் வைத்துள்ளதாக மாணவர் ஒன்றியம் தெரிவித்துள்ளது. அனைத்து அரசியல் கைதி ளையும் விடுதலை செய்யக் கோரி யாழில் நேற்றைய தினம் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்ட பேரணி ஒன்றை யாழ்.பல் கலைக்கழக மாணவர் ஒன் றியம் முன்னெடுத்திருந்தது. இந்த பேரணி கைலாசபிள் ளையார் கோவிலுக்கு அரு காமையில் அமைந்துள்ள ஐ.நா. அலுவலகத்திற்கு சென்று மனிதவுரிமை ஆணையா ளருக்கான மகஜர் ஒன்றை சமர்ப்பித்திருந்தது. அதில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள் ளதாவது,

இலங்கை அரசின் சிறை களில் வாடும் தமிழ் அரசி யற் கைதிகளின் விடுதலை யைக் கோரி யாழ்ப்பாணத் தில் மாணவர் போராட்ட த்தை ஒட்டிய விரிவான மகஜர் ஒன்றை ஜெனீவா வைத் தலைமையகமாகக் கொண்டியங்கும் மனித உரிமை உயர்ஸ்தானிக ரான இளவரசர் செயிட் அல் ஹூசைன் மனித உரிமைப் பேரவையின் 11 ஆம் சுற் றுக்கான அதிபரான ஜோக் குயின் அலெக்சாண்டருக்கும், ஜெனீவாவில் இயங் கும் அமெரிக்க அரசின் ஐ.நா. மனித உரிமைப் பொறிமுறைக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதியான தியோடோர் அலெக்ராவுக்கும் யாழ்ப் பாண வதிவிடக் காரியால யங்களூடாக யாழ்.பல்க லைக்கழக மாணவர் சமூ கம் இந்த மகஜரை கைய ளித்துள்ளது.

தமிழ் அரசியற் கைதி களை விடுவிப்பதற்காக ஜெனீ வாவைத் தளமாகக் கொண் டியங்கும் மனித உரிமைப் பேரவைக்கும், மனித உரிமை உயர் ஸ்தானிகரின் அலுவ லகத்திற்கும் இலங்கை அர சோடு 2015 இல் ஒத்திசை வுத் தீர்மானத்தைக் கொண் டுவந்து பின்னர் இந்த வரு டம் மேலும் இரண்டு வருட நீடிப்பைக் கொண்டுவந்த அமெரிக்காவின் ஐ.நாவுக் கான ஜெனீவாத் தூதுவரு க்கும் தமிழ் அரசியற் கைதி களின் விடுதலை தொடர் பான விடயத்தில் சர்வதேச பொறுப்புள்ளது.

இந்தப் பொறுப்பு சர்வ தேசச் சட்டவிதிகளில் தமி ழர்களுக்கு உள்ள உரிமை யின் பாற்பட்டது. தவிரவும், அமெரிக்க அரசு தனது மனித உரிமைப் பொறிமுறை ஊடான நேரடித் தலையீடு மூலமாக மனித உரிமைப் பேரவையில் இலங்கை அர சோடு ஒத்திசைவு நிகழ்ச்சி நிரல் ஒன்றின் மூலம் உள் நாட்டுப் பொறிமுறையிடமே நீதிவழங்கலை ஏறத்தாழ முழுமையாகக் கையளித்து விட்டுள்ள ஒரு நிலை தோன் றியுள்ளது. இதற்கு மேலதி கமாக இரண்டுவருட கால நீடிப்பை வழங்கும் கைங் கரியத்தையும் அமெரிக்க அரசின் மனிதவுரிமைப் பொறிமுறையே செய்திருக் கிறது. எனவே, ஜெனீவா வைத் தளமாகக் கொண்டி யங்கும் இந்த இரண்டு தரப் பினருக்கும் அவரவருக்கு ரிய பொறுப்பை நினைவு படுத்தி, சர்வதேசச் சட்ட நியமங்களின் அடிப்படை யில் தமிழ் அரசியற் கைதி களுக்குரிய உரிமைகளை யும் நினைவுபடுத்த வேண் டிய தேவை எழுந்துள்ளது.

குறிப்பாக, இலங்கை அரசு தமிழ் அரசியற் கைதி களின் வேண்டுகோள்க ளைத் தனது சட்டத்தையும் சட்டப்பொறிமுறைகளையும் கோடிகாட்டிப் புறக்கணிக்கும் நிலையில் தமிழர்களின் தரப்பு சர்வதேசச் சட்டப் பொறிமுறைகளுக்குள் தமிழ் அரசியற் கைதிகளுக்கு உள்ள உரிமையைத் தட்டிக்கேட் காத நிலை மிகவும் பரிதாப கரமானது. எனவே, தமிழ் அரசியற் கைதிகளுக்குள்ள சர்வதேசச் சட்ட நியமங்க ளின் அடிப்படையிலான உச்ச பட்ச உரிமைகள் எவை என்பதைக் குறித்த சர்வதே சத் தரப்பினருக்கு நினை வுபடுத்தவேண்டிய சூழல் எழுந்துள்ளது. இதன் மூலம் இலங்கை அரசின் மீது உடனடியாக அழுத்த த்தைப் பிரயோகிக்குமாறும், தவ றும் பட்சத்தில் சர்வதேச தரப்பினருக்கும் தமிழ் அர சியற்கைதிகள் மீது இழைக் கப்படும் துன்பியலுக்கு மனி தாபிமானப் பொறுப்பு இருக் கிறதென்பதையும் மாண வர் சமூகம் சுட்டிக்காட்டியு ள்ளது.

இலங்கை அரசின் பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத் திற்கு உட்படுத்தப்பட்டுச் சிறையில் வாடும் தமிழ்க் கைதிகள் அனைவரும் சர்வதேச சட்ட நியமங்களின் பிரகாரம் விடுவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை யும் அவர்கள் அனைவரும் குறைந்தபட்சம் அரசியற் கைதிகளாக இலங்கை அர சால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அரசியல் முடிவொன்றின் மூலம் விடுதலை செய்யப்படவேண் டியவர்கள் என்பதையும் நான்கு அடிப்படைகளை மையமாக வைத்து மாண வர் சமூகத்தின் மகஜர் எடுத் துக்கூறுகிறது. சர்வதேச மட்டத்தில் தமிழர் தரப்பாக பேச்சுவார்த்தைகளிலும் போர்நிறுத்த உடன்படிக்கை யிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் போரில் முழுமையாக அழிக் கப்பட்டிருப்பதால், தமிழ் அரசியற் கைதிகளின் உற வுகளும் தமிழ்ச் சமூகமும் மாத்திரமே கைதிகளின் நலன் குறித்துப் பேசவேண் டிய சூழல் நிலவுகிறது.

குறிப்பாக சர்வதேச சட் டத்தில் தமிழர் தரப்புக் கைதி களுக்கு இருக்கவேண்டிய உரிமைகள் என்ன என்பதை முதலாவதாகவும், ஐ.நா. இலங்கையில் இழைத்ததா கத்தானே ஒத்துக்கொண்ட தவறுகள் மூலம் ஐ.நாவுக்கு இருக்கும் பொறுப்பை இரண் டாவதாகவும், பேச்சுவார்த் தைக் காலத்தில் இணைத் தலைமை நாடுகளில் ஒன் றாகவும், போரின் பின்னர் ஜெனீவாவில் தொடர் தீர் மானங்களைக் கொண்டு வந்ததன் மூலமும் அமெரிக் காவின் மனித உரிமைத் தரப்புக்கு தமிழ்க் கைதிகள் விவகாரத்தில் முக்கிய பொறு ப்பு இருக்கிறது என்பதை மூன்றாவதாகவும், இலங் கையில் பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்திற்குள்ளாக் கப்பட்டுள்ள கைதிகளுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கின்ற உரி மைகளை மாத்திரம் வைத்து அணுகினாற்கூட அவர்கள் அரசியற் கைதிகள் என்ற தீர்ப்புக்கு வரமுடியும் என் பதை நான்காவது காரணி யாகவும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் மகஜர் எடு த்துக்காட்டியுள்ளது.
குறிப்பாக, ஜெனிவாக் கோட்பாடுகளின் மேலதிக நெறிமுறை ஒன்றின் பிரகா ரம், இலங்கையில் நடைபெற் றது ஒரு சர்வதேசத்தன் மை யுடைய, சுயநிர்ணய உரிமை யின் பாற்பட்ட, வேற்று இன ஆக்கிரமிப்பு என்று கருதப் படக்கூடிய சூழலில் இடம் பெற்ற போர் என்பதை மாணவ சமூகத்தின் மகஜர் சர்வதேசச் சட்ட நியமங் களின் பிரகாரம் சுட்டிக்காட் டியிருக்கிறது. ஆக, சர்வதே சத் தன்மையுடனான போர் ஒன்று முடிவுக்கு வரும் போது போர்க்கைதிகள் மீளத் தத் தம் குடும்பங்களோடு ஒன்றி ணைய வேண்டும் என்ப தும் அவர்கள் குற்றவியற் சட்டங்களுக்கு ஆட்படுத்தப் படலாகாது என்பதும் சர்வ தேச சட்டம் வழங்கும் உரிமை. ஆனால், இலங்கை அரசோ தமிழ் அரசியற் கைதிகளின் தண்டனை வழங்கப்பட்ட வர்களைப் போர்க்கைதிக ளாகப் பார்க்கத் தயாராக இல்லை. எனவே, அவர்கள் தமது தண்டனைக்காலத்தை சிறைகளில் கழித்தேயாக வேண்டிய நிலை. இது அநீ தியான செயல் என்பதைச் சர்வதேச சட்டங்களில் தமி ழர் தரப்புக்கு இருக்கும் பிடி மானத்தை எடுத்துக்காட்டுவ தன் மூலம் மாணவர் சமூ கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

அதேவேளை, விடுத லைப் புலிகள் இயக்கத்தோடு தொட ர்புபட்டவர்களாகச் சித்தி ரித்து போலியான குற்றப்பத் திரிகைகள் மூலம் தடுப்பில் வைக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் அனைவரும் அரசியற் கைதி கள் என்ற அந்தஸ்துக்கு உரித்தானவர்கள் என்ப தைச் சுட்டிக்காட்டியிருக்கும் மாணவர்களின் மகஜர் ஐ.நா வும் அமெரிக்காவும் பயங்க ரவாதத் தடைச்சட்டத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட கைதிக ளாக உள்ள அனைவரை யும் அரசியற்கைதிகளாக அங்கீகரிக்கவேண்டும் என்று கோரப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறு ஐ.நாவும் அமெ ரிக்காவும் பொறுப்போடு அங்கீகரித்தாலே இலங்கை அரசுக்கும் முறையாக விண் ணப்பத்தை அவர்களால் மேற்கொள்ளமுடியும் என்ப தையும் யாழ். பல்கலைக் கழக மாணவர்கள் தமது மகஜரில் சுட்டிக்காட்டியுள்ள னர்.
குறிப்பாக, சுனாமி அன ர்த்தத்தின் பின்னர் தமிழர் தரப்புக்கும் இலங்கை அரசு க்கும் பொதுக்கட்டமைப்பு தொடர்பான சர்வதேச பேச்சு க்கள் மூலம் உடன்பாடு ஒன்று காணப்பட்டது. இந்த உடன்பாட்டை வரவேற்ற அமெரிக்க அரசு, எதிர்பா ராத விதமாக இந்தக் கட்ட மைப்புக்குத் தான் பங்க ளிக்க முடியாதென்பதையும் அதற்குச் சட்டரீதியான சிக் கல்கள் இருப்பதாகவும் ஒரு நிலைப்பாட்டை அறிவித் தது.

இந்த நிலைப்பாடு வெளி யாகிய ஒரு சில நாட்களிலே தீவிரவாதத் தரப்புகள் இல ங்கையின் உச்ச நீதிமன்றில் வழக்கொன்றைத் தாக்கல் செய்து குறித்த சுனாமி உடன் படிக்கையைச் சட்டரீதியாக இரத்துச் செய்தார்கள். இது மிகவும் கவலைக்குரிய ஒரு முன்நிகழ்வு என்றும், இதைப்போன்ற நிலையைத் தமிழர்களுக்கு மீண்டும் ஏற்படுத்தவேண்டாம் என் றும் அமெரிக்க மனித உரி மைப் பொறிமுறையினரிடம் யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர் சமூகம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.

தமிழ் அரசியற் கைதி கள், அரசியற் கைதிகளாகச் சர்வதேச தரப்புகளால் அங் கீகரிக்கப்படுவது அவசியம் என்பதையும், சர்வதேசப் பொறிமுறைகளுக்கும் தலை யீடு செய்துள்ள சக்திகளுக் கும் இது விடயத்தில் பொறுப்பு இருக்கிறதென்பதையும் குறித்த மகஜர் சுட்டிக் காட் டியிருக்கிறது.

ideal-image

Share This Post

Post Comment