மடமையை கொளுத்துவோம்

amma

ஆயிரம் பேருக்கு தானம் செய்து
போக்கும் பாவத்தை
தாயின் மனதை குளிர வைத்தால்
பாவப்பதிப்பு மறைந்து விடும்

ஆயிரத்தெட்டு கோயில்கள்
சென்று வணங்கிப்பெறும்
ஆசிகளை அம்மாவைதொழுதால்
கிடைத்து விடும்

நூற்றியெட்டு தேங்காய் உடைத்து
பெறும் நன்மைகளை விட
நூற்றாண்டுகள் வரை தாய்
நமக்காக செய்த நன்மைகள்
ஏராளம்

நவக்கிரகங்களை வலம் வந்தால்
தொல்லைகளைஅகற்றிடலாம்
என்று ஐதீகம் உரைக்கின்றது
நமக்காக எம்மோடு வாழும்
தாயை வலம் வந்தால்
தொல்லைகள் அண்டாது

பசியென்றால் எதுவென்று தெரியாது
அம்மாவோடு இருக்கையில்
பசியென்றால் உயிர் வலியென்று
அறிந்தேன் அவளை பிரிந்து வாழ்கையில்
அறியாமையை எரிப்போம்
அன்போடு வாழ்வோம்

மடமையை கொளுத்துவோம்
மங்கையை மதிப்போம்
மனிதராய் வாழ்வோம்
கடமையை செய்வோம்
பாவச்சுமையிலிருந்து பிரிவோம்

-மட்டுநகர் கமல்தாஸ்


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*