பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைதாகி விசாரணையின்றி சிறையில் வாடும் 84பேரின் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது!

jejilபயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தின் கீழ் கைதுசெய்ப்பட்டு விசாரணையின்றி தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள சந்தேகநபர்கள் 84பேரின் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

லயன் எயார் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியமை, எம்.ஐ.-24 ரக ஹெலிகொப்டரை சுட்டு வீழ்த்தியமை, பயணிகள் பஸ்கள் மீது குண்டுத் தாக்குதல் நடத்தியமை, தாக்குதல்கள் நடத்தியமை, அவற்றுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கியமை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுக்களின் அடிப்படையில் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர்.

அனுராதபுரம், பொலனறுவை, மஹர, மட்டக்களப்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய சிறைச்சாலைகளில் இந்த சந்தேக நபர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். 70 சந்தேக நபர்கள் மீது எவ்வித வழக்கும் தொடரப்படாது பல ஆண்டுகளாக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் விபரங்கள் பின்வருமாறு:

 1. HC Colombo Muththaiya 10.10.2005 Conspiracy and aiding and abetting the assassination
  Sahayadevan Of former Minister of Foreign Affairs Lakshman Kadirgamar
  At the final stage of the prosecution case. Colombo Magazine Prison
 2. HC Colombo Issitor Arokyanathan 10.10.2005 Conspiracy and aiding and abetting he assassination
  4226/04 Of former Minister of Foreign Affairs Lakshman
  Kadirgamar
  Colombo Magazine Prison
 3. HC Colombo Ponnasamy Karthikesu 24.03.2008 Attempted Assassination of former Defence Secretary
  7080/13 Sivaji and causing the death of his security personal and
  civilians (Pittala junction explosion)
  More than 10 PW’s concluded to a voire-dire in
  progress ND 17.07.2017
  Colombo Magazine Prison
 4. HC Colombo Sivalingam Arun Nilawal 24.03.2008 Attempted Assassination of former Defence Secretary and causing the death
  7080.13 ofhis security personnel and civilians (Pittala junction explosion)
 5. HC Colombo Padmanandan Iyar Sri 24.03.2008 Attempted Assassination of former Defence Secretary and causing the death
  7080/13 Skandarajah Of his security personnel and civilians (Pittala junction explosion)
  Colombo Magazine Prison
 6. HC Colombo 7080/13 Chandrabose Selvachandran 24.03.2008 Attempted Assassination of former Defence Secretary and causing the death
  HC Colombo 3874/11 Of his security personnel and civilians (Pittala junction explosion)
  Colombo Magazine Prison
 7. HC Colombo 3873/11 Ranjith Chandrasiri Perera 14.05.2009 Conspiracy and aiding and abetting to carry out a suicide attack during
  “Deyata Kirula” targeting former President Mahinda Rajapaksa and other VIPs
  Colombo Magazine Prison
 8. HC Colombo 3875/11 Kandavan Gokulanadhan 24.112009 Conspiracy and aiding and abetting to carry out a suicide attack “Deyata Kirula”
  targeting former President Mahinda Rajapaksa and other VIPs
  Colombo Magazine Prison
 9. HC Colombo 5771/10 Jeyaram Ramanandhan 04.02.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former
  5272/10, 5273/10 alias Ramesh Defence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importance
  5275/10, 5288/10 Colombo cases concluded 07.07.2017 Negambo case prosecution case in progress.
  HC Negombo 198/10 Colombo Magazine Prison
  199/10, 381/10
 10. HC Gampaha 63/14 Thambaiya Prakash 09.08.2009 Conspiracy, aiding and abetting the assassination of former Minister
  Jeyaraj Fernandopulle by suicide attack and causing the death of civilians
 11. HC Colombo 6233/12 PW2 under cross examination, ND 18.07.2017
  Attempted assassination for former Army Commander Sarath Fonseka
  And causing the death of his security personnel (Army Headquarters explosion)
  Defence case in progress in voire-dire
  Colombo Magazine Prison
 12. HC Colombo 6233/12 Shanmugalingam Sooriyakumar 03.07.2006 Attempted assassination for former Army Commander Sarath Fonseka and
  Causing the death of his security personnel (Army Headquarters explosion)
  Colombo Magazine Prison
 13. HC Gampaha 63/14 Lakshman Cooray 12.08.2009 Conspiracy, aiding and abetting the assassination of former Minister
  Jeyaraj Fernandopulle by suicide attack and causing the death of civilians
  PW2 under cross-examination, ND 18.07.2017
  Colombo Remand Prison
 14. HC Anuradhapura Abdul Hammed Umar Hakthab 03.08.2006 Conspiracy and abetment of a suicide attack in Anuradhapura killing
  57/2010 29 persons including retired Major General Janaka Perera
  At latter stage of prosecution case ND19.09.2017
  Colombo Magazine Prison
 15. HC Chilaw 27/12 Shanmuganadhan Devagan 30.02.2006 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former
  Defence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importance
  Indictment to be amended to facilitate plea on 18.07.2017
  Negombo Prison
 16. HC Chilaw 27/12 Pakyanadhan Jurian 29.02.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former
  Defence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importance
  Indictment to be amended to facilitate plea on 18.07.2017
  Negombo Prison
 17. HC Cilaw 27/12 Benadict Dewadas Nirmal 02.03.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former
  Defence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importance
  Negombo Prison
 18. HC Chlaw 27/12 Sivarasa Sudan 28.02.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former
  Defence Secretary and to carry out suicide attack on places of Economic importance
  Negombo Prison
 19. HC Colombo 5276/10 Ramaiah Siwaramallias Thambi 05.02.2008 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former
  Defence Secretary and other VIS’s to carry out suicide attack on places of Economic
  Importance. Colombo Remand Prison
  Negombo 136/12 Melcom Tirron alias Prasanna 14.08.2008 Conspiracy and abetment to assassinate former Deputy Minister D.M. Dassanayake
  Trial at the latter stage of the prosecution case
  Negombo Prison
 20. HC Panadura 2898/2011 N. Kugadasan 20.08.2009 Conspiracy and aiding and abetting to carry out explosion on a passenger bus in
  Katubedda killing 26 passengers
  Colombo Magazine Prison
 21. HC Colombo 6656/13 Sachiththanandhan 25.04.2008 Causing the death of 28 passengers by a Claymore mine attack
  Ananda Sudhaharan On a CTB bus in Piliyandala
  Main prosecution trial to be closed on31.07.2017
  Colombo Magazine Prison
 22. HC Anuradhapura Rasawalan Thaboruban alias 03.08.2009 Conspiracy and abetment to carry out the attack on Anuradhapura Air Force
  78/2014 Kadelchengai base causing the death of Air Force personnel and extensive damage
  state property
  voire-dire concluded and defence had moved in revision
  Anuradhapura Prison
 23. HC Anuradhapura Purushoththaman Aravindan 22.07.2009 Conspiracy and abetment to carry out the attack on Anuradhapura Air Force
  78/2014 alias Sepparachi base causing the death of Air Force personnel and extensive damage
  state property
  voire-dire concluded and defence had moved in revision
  Anuradhapura Prison
 24. HC Anuradhapura 61/07 Kalingam Vijekumar 05.06.2012 Shooting and attempted murder of 4 police officers and causing injuries to others
  PW1-5 concluded ND23.08.2017
  Anuradhapura Prison
 25. Anuradhapura 61/07 Lakshman Mohan 05.06.2012 Shooting and attempted murder of 4 police officers and causing injuries to others
  PW1-5 concluded ND23.08.2017
  Anuradhapura Prison
 26. HC Hambantota 08/14 Kandawelu Shahikala 13.02.2012 Conspiracy to carry out suicide attack targeting VIPs in Kataragama
  And to carry out a claymore mine attack in Ramabawa Anuradhapura                                                         HC Anuradhapura 03/14 Rajnalias Mohammadu Akbaar HC Anuradhapura voire-dire inquiry over
  MohammaduIsadic alias Anuradhapura Prison
  Weerachchilage Samanha alias
  Kandawel Vijaya Kumar alias
  Mayura alias Sadick
 27. HC Colombo 6078/12 Subramaniam Subendra Raja 05.09.2009 Conspiracy and abetment in the attempted assassination of Pakistan
  Raja alias Karan High Commissioner and causing the death of security personnel and civilian
  Colombo Magazine Prison
 28. HC Kandy 208/11 Welu Yogaraja 12.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,
  HC Kandy 16/12 Railway bridges in Central Province
  HC Kandy 17/13
  Causing the explosion of a passenger bus in Polgolla area causing the death civilians
  Bogambara Prison
 29. HC Anuradahpura 213/13 Simiyon Sandiriyogi 30.07.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out an explosion and
  causing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National Park on 27.05.2006
  Anuradhapura Prison
 30. HC Anuradhapura 213/13 Cyril Rasamony 11.12.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out an explosion and
  causing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National Park on 27.05.2006
  Anuradhapura Prison
 31. HC Anuradhapura 213/13 Muttu Marikkar Abdul Shaleem 13.12.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out an explosion and
  causing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National Park on 27.05.2006
  Anuradhapura Prison
 32. HC Anuradhapura 213/13 Sinnappan Pakyanandan 05.10.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out an explosion and
  causing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National Park on 27.05.2006
  Anuradhapura Prison
 33. HC Anuradhapura 213/13 Sandan Stanish Ramesh 09.04.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out
  an explosion and causing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National
  Park on 27.05.2006
  Voire-dire concluded pleas under consideration ND31.07.2017
  Anuradhapura Prison
 34. HC Anuradhapura 213/13 Ragawan Suresh 10.12.2011 Involving in terrorist activities and conspiracy to carry out
  an explosion and causing the death of 7 civilians within Wilpattuwa National
  Park on 27.05.2006
  Anuradhapura Prison
 35. HC Anuradhapura 27/12 Sivaprakashan Sivaseelan 26.08.2009 Conspiracy to carry out an explosion and causing the death of 8 Army personnel
  Within Wilpattuwa National Park
  Voire-dare concluded
  Anuradhapura Prison
 36. HC Hambanthota 09/13 Sundaralingam Kediswaram 18.03.2009 Conspiracy to carry out an attack on a police post killing 3 policemen and
  HC Monaragala 10/13 attacked on civil defence forces
  Tangalle Prison
 37. HC Galle 3736/12 A. Nishantha Edirisinghe 07.08.2009 Conspiracy and aiding and abetting in the attack Galle Navy base
  And causing death and serious injuries to Navy personnel and others
  Galle Prison
 38. HC Galle 3736/12 B. Gajaweera Gunaratne 07.08.2009 Conspiracy and aiding and abetting in the attack Galle Navy base and
  causing death and serious injuries to Navy personnel and others
  Galle Prison
 39. HC Galle 3736/12 KandaiyaIlango 07.08.2009 Conspiracy and aiding and abetting in the attack Galle Navy base and
  causing death and serious injuries to Navy personnel and others
  Galle Prison
 40. HC Galle 37/36 Wairamuththu Saroja 07.08.2009 Conspiracy and siding and abetting in the attack Galle Navy base and
  causing death and serious injuries to Navy personnel and others
  voire-dire of 1A in progress
  Galle Prison
 41. HC Colombo A Arulprakash 31.03.2009 Committing the murder of a member of a Karuna faction
  6694/2013, 6688/2013 Prosecution concluded order 15.07.2017
  Jaffna Prison
 42. HC Vavuniya 249/2013 M. Sulakshan 19.07.2010 Conspiracy and aiding and abetting causing the death of 26
  Army and Navy personnel
  Anuradhapura Prison
 43. HC Colombo 7808/2015 N. Madanasekaran 24/09.2011 Conspiracy and aiding and abetting to carry out explosion on a passenger
  bus near Horton Place roundabout
  Five PW concluded end in 28.07.2017 CMP
 44. HC Mannar 01/16 S. Thilairaj 13.05.2011 Shooting down of a Lion Air passenger aircraft, MI 24 Helicopter Gunship of the
  Air Force causing death of civilians and Air Force personnel
  Anuradhapura Prison
 45. HC Anuradhapura I. Jegan 01.07.2010 Conspiracy and aiding and abetting in causing the death of 37 Army personnel in
  An attack carried out inside the Wilpattuwa Sancutary
  Jaffna Prison
 46. HC Anuradhapura N. Sivalingam 01.07.2010 Conspiracy and aiding and abetting in causing the death of 37 Army personnel in
  An attack carried out inside the Wilpattuwa Sancutary
  Jaffna Prison

47.HC Colombo 7108/2015 S. Senduran 08.10.2009 Conspiracy to assassinate former Defence Secretary and other VIPS * CMP

48. HC Avissawsella 31/11 Ramasami 19.12.2008 Conspiracy to cause and explosion targeting a civilian passenger bus in Padukka area.
HC Batti 2851/12 Krishnakanthan

49. HC Avissawella 31/11 WeerakumaraRagulan 29.01.2009 Conspiracy to cause explosion targeting passenger bus in Padukka area *CMP
50.HCNegombo 77/2008 Dewarasa Sivapalan 13.08.2006 Possession and transportation of firearms and explosives
Negombo Prison
50. HC Kurunegala 147/10 Rasiya Devarasa 01.06.2007 Carrying out a suicide attack using a lorry.
Bogambara Prison
51. HC Polonnaruwa M. Mohideen Bawa 01.12.2007 Carrying out an attack on army camp killing 2 Army personnel
Voire-dire concluded order due
Polonnaruwa Prison
52. HC Balapitiya 1328/10 Thangawelu Sivakumar 03.08.2006 Transportation of a large haul of explosives and firearms and conspiracy to cause
Explosion in Southern Province CMP
53  HC Balapitiya 1328/10 SelwanAnandarasa 03.08.2006 Transportation of a large haul of explosives and firearms and conspiracy to cause
Explosion in Southern Province CMP

55.HCBalapitiya 1328/10 Edward Sam Sivalingam 01.06.2007 Transportation and possession of a large haul of explosives and conspiracy to cause
Explosion in Southern Province
Case transferred to Colombo. 3 witness conclude ND
28.07.2017 CMP

56. HC Gampaha 43/10 Darwood Mohamed 19.02.2008 Transportation of arms and ammunition and providing shelter to a
44/10 HC Colombo LTTE operative CMP
57. HC Kandy 208/11 Sundaramani Sivakumar 13.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,
Railway bridges in Central Province
Bogambara Prison
58. HC Kandy 208/11 Thachchana Moorthy 17.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,
Railway bridges in Central Province
Bogambara Prison
59. HC Kandy 16/12 Kaliyappan Manoharan 12.08.2008 Causing the explosion a passenger bus in Polgolla area causing the death of civilians
Bogambara Prison
60. HC Kandy 224/11 GovindasamySundaramany 06.04.2008 Transportation and possession of arms and explosives
Bogambara Prison
61. HC Batti 3002/16 K. Vedanayagam 23.06.2015 Undergoing LTTE training in handling weapons and explosives
Batticaloa Prison
62. HC NuwaraEliya G. Kirubanandan 06.04.2008 Conspiracy to transport arms and explosives
63. HC Colombo VasuGopal 29.11.2006 Possession and transportation of explosive and gathering information on VIP
Movement CMP
64. HC Colombo 5525/11 Selvaraja Kurubakaran 08.11.2009 Attempted assassinate of former Sarath Fonseka and causing death of his security
65. HC Gampaha 63/2014 Morris Personnel (army Headquarters explosion)
66.HC Mannar 46/2012 Nandarasa Saravanabavan 26.08.2009 Possession of arms and explosives re under examination ND27.09.2017
Anuradhapura Prison
67.HC Colombo 5176/2010 R.D. Dharmadhasa PW 1-4 concluded ND17.09.2017– Anuradhapura Prison
68. HC Batti 3057/2017 R. Kanaganayakam 04.10.2015 Assassination of Joseph Pararajasingham MP – Batticaloa Prison
69. HC Batti 3057/2017 S. Chandrakanthan 04.10.2015 Assassination of Joseph Pararajasingham MP – Batticaloa Prison
70.HC Batti 3057/2017 E.S. Krishantharaja 04.10.2015 Assassination of Joseph Pararajasingham MP – Batticaloa Prison
71.HC Batti 3057/2017 M.L. Kaleel 04.01.2016 Assassination of Joseph Pararajasingham MP – Batticaloa Prison
72.HC 2491.2014 I. Thiruvaluval 26.04.2012 Murder of 27 Army and Navy personnel held in LTTE custody
Train to commence on31.07.2017CMP
73. HC Anuradhapura AnthonyeePille 06.11.2009 Anuradhapura Prison 18/16 Mariyaseelan
74. HC Colombo 5641/11 D.M. Dassanayaka 21.11.2006 Colombo remand Prison
Anuradhapura 27/12 S. Jayachandran 25.09.2010 Anuradhapura Prison
75.HC Colombo 194/17 Raveendran Madhani 11.03.2014 Colombo Magazine Prison
Assisting in reorganizing of LTTE activities
76.HC Colombo 195/17 Muththusivam Sivanandan 26.03.2014 Assisting in reorganizing of LTTE activities
Colombo Magazine Prison
HC Colombo 8358/16 B. Monoharan (no date) Attempted assassination of High Commissioner of Pakistan, killing of other
security personnel
Colombo Magazine Prison
77. HC Colombo 5875/11 K. Adhithyan 12.11.2009 Conspiracy to assassinate former President Mahinda Rajapaksa, former Defence
Sec. Gotabaya Rajapaksa, former Army Commander Sarath Fonseka
Mahara Prison
78. HC Colombo 5802/11 Thangavelu Nirmalan 06.03.2014 Possession of RBA and suicide jackets
Mahara Prison
79. HC Colombo 6078/12 Yogarajha Nirojan alias 05.09.2009 Conspiracy and abetment in the attempted assassination of Pakistan High
Star Commissioner and causing the death of security personnel and civilian
Prosecution closed defence in progress ND 18.07.2017
Colombo Magazine Prison
80.HC Kandy 208.11 Sooryamoorthi Jivoshan 18.09.2009 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,
81.HC Kandy 19/13 Railway bridges in Central Province
Causing the explosion of a passenger bus in Dambulla area causing the death of
Civilians
Bogambara Prison
82. HC Kandy 208/11 ‘Vishwanandan Ramesh Kumar 12.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,
HC Kandy 16/12 Railway bridges in Central Province.HC Vavuniya 147/12 Causing the explosion of a passenger bus in Polgolla area death of civilians
HC Kandy 2435/12
vHCKndy 49/12 Bogambara Prison
83. HC Kandy 208/11 Ramanadhan 12.08.2008 Conspiracy and aiding and abetting in causing the explosion targeting transformers,
HC Kandy 19/13 Nawadeewan Railway bridges in Central Province

84 HC Vavuniya G. Darshan 19.07.2010 Conspiracy and aiding and abetting in causing the death of 26 Army and Navy
2491/2013 personnel
Trial fixed for 31.007.2017
Jaffna Prison


Related News

 • ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியால் மாத்திரமே முடியும் – மஹிந்த அமரவீர
 • மக்கள் வெறுப்படைந்து உள்ளார்கள் – மனோ கணேசன்
 • இந்திய பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார் பிரதமர் ரணில்
 • புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் 70 புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களுக்கும் சான்றிதழ்
 • விஜயகலா மகேஸ்வரனுக்கு எதிரான வழக்கு டிசம்பர் 07ம் திகதி
 • துப்பாக்கி சூட்டில் காயமடைந்த பண்டா உயிரிழந்தார்
 • இரண்டாவது நாளாகவும் CIDயில் ஆஜரான நாலக டி சில்வா
 • கோட்டாபய ராஜபக்ஷ விஷேட மேல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked as *

  *