உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் 2018 – முதலாவது உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்!

Election012018 ஆம் ஆண்டு உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலுக்கான முதலாவது உத்தியோகபூர்வ முடிவு தற்போது வெளியாகியுள்ளது. மாவட்டம் மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபை வாக்களிப்பு முடிவுகளே இவ்வாறு வெளியாகியுள்ளன.

Share This Post

Post Comment