உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் 2018 – முதலாவது உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்!

Facebook Cover V02

Election012018 ஆம் ஆண்டு உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலுக்கான முதலாவது உத்தியோகபூர்வ முடிவு தற்போது வெளியாகியுள்ளது. மாவட்டம் மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபை வாக்களிப்பு முடிவுகளே இவ்வாறு வெளியாகியுள்ளன.

Share This Post

Post Comment