எனது மகன் கொல்லப்பட்டு ஒரு வருடமாகிவிட்டது; நீதி கிடைக்குமென நான் நினைக்கவில்லை!

கடந்த வருடம்  சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட மகனுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எனது எதிர்பார்ப்பு…
யாழ். பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு பல்கலைக்கழக ஆசிரிய பீடத்தின் பகிரங்க மடல்!

யாழ். பல்கலைக்கழக மாணவர் சமூகம் அரசாங்கத்துக்கு விலைபோயுள்ளதாக குற்றம் சாட்டி யாழ். பல்கலைக்கழக…