வடமாகாண வலித் தணிப்பு பராமரிப்பு முன்னெடுப்பிற்கு 2018 தமிழ்க்  கனடியர் நிதி சேர் நடை ஆதரவு

வடமாகாண வலித் தணிப்பு பராமரிப்பு முன்னெடுப்பிற்கு 2018 தமிழ்க்  கனடியர் நிதி சேர் நடை…
விமர்சகர் விருது – சிறந்த திரைப்படத்துக்கான கே.எஸ். பாலச்சந்திரன் நினைவு விமர்சகர் விருதுக்கு அனுசரணை வழங்கிய இகுருவி ஊடகம்

13வது சர்வதேசத் தமிழ்க் குறும்படப் போட்டி முடிவுகள் கனடா – ரொறன்ரோவில் சுயாதீன…